Petertransport & Travel

บริการ เช่ารถทัวร์ เช่ารถโค้ช เช่ารถบัส เช่ารถตู้: (086)-504-4430

โปรแกรมทัวร์ จังหวัดอยุธยา ...

06.00 น.
นัดพบที่ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีทีมงาน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.30 น.
ออกเดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ VIP ไปที่ วัดท่าการ้อง เป็นวัดที่ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่ และศักสิทธิ์ มีประชาชนเคารพนับถือมาก กราบหลวงพ่อยิ้ม เดินทางถึง จ.พระนครศรีอยุธยา อิสระอาหารเช้า @ ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง หลังอิ่มหนำสำราญ ได้เวลาเริ่มต้นนับ 1 ที่วัดแรก 
@ วัดท่าการ้อง (1) เป็นวัดที่ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมัยอยุธยาที่เก่าแก่ และศักสิทธิ์ มีประชาชนเคารพนับถือมาก กราบหลวงพ่อยิ้ม ซื้อที่ดินตารางวาละ 1 บาท
@ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (2) นำท่านกราบหลวงปู่เทียม พร้อมกราบพระประธานในพระอุโบสถ มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ซึ่งมีความประณีตงดงามมาก และชมพระปรางค์องค์ประธานของวัด
@ วัดเชิงท่า (3) ชมความงามของ เครื่องไม้อยุธยาที่สวยงามและสมบูรณ์ สถานที่ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตาก และรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ 
@ วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร (4) นมัสการ พระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีศรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ หรือ หลวงพ่อขาว อายุประมาณ 500 กว่าปี หลวงพ่อคันธารราฐ อายุ 3,000 กว่าปี เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในคราวเสียกรุง 
@ วัดธรรมิกราช (5) เข้าสักการะ พระนอน พระเจดีย์สิงล้อม และชมวิหารหลวง

12.00 น.  

ตลาดน้ำ อโยธยา ทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

13.00 น.
@ วัดพนัญเชิง (6) นำท่านเข้ากราบนมัสการ หลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนายก) ขอพรเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก และให้อาหารปลาริมแม่น้ำป่าสัก
@ วัดใหญ่ชัยมงคล (7) เดินทางเข้ากราบ พระพุทธชัยมงคล พร้อมชมภาพเขียนจิตรกรรม ภาพยุทธหัตถีสวยงาม ชมเจดีย์ชัยมงคล และนมัสการพระบรมราชานุสาวรีย์มเด็จพระนเรศวรมหาราช
@ วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร (8) กราบหลวงพ่อทอง เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมชมความสวยงามภาพวาดประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
@ วิหารพระมงคลบพิตร (9) นมัสการ หลวงพ่อมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยุยา 

20.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ยิ้มเป็นปลื้มด้วยความสุขกับประสบการณ์สุดประทับใจจาก Peter Transportation and Travel มอบความทรงจำๆดีให้คุณใส่กระเป๋ากลับบ้านแบบไม่มีอั้น

วัดท่าการ้อง

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วัดเชิงท่า 

วัดธรรมิกราช 

วัดพนัญเชิง

วัดใหญ่ชัยมงคล

วิหารพระมงคลบพิตร


Petertransport & Travel 

220/22 ซ.ประดิพัทธ์ 18 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-2700838
อีเมล: petertransport_travel@hotmail.com